×

Καλάθι

0

0,00 €

Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 3 ΔΩΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 110€”

1. Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία “PARAPHAR TRADING LTD” μέσα στα πλαίσια διαχείρισης της επίσημης σελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος parapharmacie.com.cy, “www.parapharmacie.com.cy”.

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι έχοντες μόνιμη κατοικία στην Κύπρο, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3. Ως διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 02/08/2019 -  28/08/2019. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 29/08/2019.

4. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 3 τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα Σετ με 1 x Nuxe Aquabella Ενυδατική Κρέμα Ελαφριάς Υφής για Μεικτή Επιδερμίδα 50ml & νεσεσερ με 5 mini προϊόντα και 3 επιλαχόντες.

5. Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Το parapharmacie.com.cy διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, εφόσον διαπιστωθεί πως επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή πως τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία είναι ελλιπή ή αναληθή και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

6. Οι νικητές θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχουν δηλώσει ή μέσω επιστολής στη διεύθυνση, την οποία έχουν κοινοποιήσει στους διοργανωτές, εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.  Τα όνοματα τους θα δημοσιευτούν στην σελίδα facebook του ιστότοπο parapharmacie.com.cy ,  αλλά και σε όποιο άλλο μέσο κριθεί σκόπιμο από τους διοργανωτές. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται οι ίδιοι την ως άνω ιστοσελίδα προς ενημέρωσή τους ενώ η Εταιρεία δεν έχει καμιά άλλη υποχρέωση ενημέρωσης των συμμετεχόντων ή/και του καταναλωτικού κοινού εν γένει.

7. Στην περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός της ως άνω προθεσμίας καταστεί για οιονδήποτε λόγο αδύνατη ή η συμμετοχή του ακυρωθεί για λόγους που αντιβαίνουν στους όρους του παρόντος ή προκύψει άρνηση ή αδράνεια σχετικά με την παραλαβή του επάθλου, οι Διοργανωτές θα αναπληρώσουν την κενή θέση από τον κατάλογο των επιλαχόντων κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με τη σειρά που θα κληρωθούν. Μετά τις 03/09/2019 το δικαίωμα αποδοχής των βασικών νικητών αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανωτριας Εταιρείας. Μετά τις 03/09/2019 απόλλυται αντίστοιχα το δικαίωμα αποδοχής των αναπληρωματικών νικητών και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Αν για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν καταστεί δυνατή η παράδοση του δώρου στους επιλαχόντες, τότε το συγκεκριμένο δώρο ακυρώνεται.

8. Το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές. Σε καμία περίπτωση τo δώρo δε θα εξαργυρώνεται από το νικητή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος δώρου. Το δώρο δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται. Διευκρινίζεται ρητά ότι με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες παραχωρούν το δικαίωμα στην εταιρεία “Paraphar Trading LTD - parapharmacie.com.cy ” χρήσης των προσωπικών τους στοιχείων επικοινωνίας για αποστολή ενημερωτικού υλικού.

9. Η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια κριθεί σκόπιμη για τη διαφημιστική εκμετάλλευση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την κλήρωση ή την παράδοση των δώρων στους νικητές, η δημοσίευση των ονομάτων τους σε αυτά. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη διοργανώτρια εταιρία για τις ως άνω προωθητικές ενέργειες, συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας δε ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

10. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση  του συμμετέχοντος στην ένταξη των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο πάντα σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΕΕ). Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από το www.parapharmacie.com.cy ή από  τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει για τη διενέργεια της  επεξεργασίας του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους σκοπούς  του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και  άλλων συναφών σκοπών, αλλά και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και  υπηρεσιών της διοργανώτριας εταιρείας.
Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με τη διοργανώτρια εταιρεία.

11. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αφαιρέσει τυχόν σχόλια / κριτικές που υποβλήθηκαν και μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλες για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση στον συμμετέχοντα. Τέτοια σχόλια θεωρούνται όσα εμπεριέχουν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, προσβλητικό ή ακατάλληλο ή υβριστικό υλικό / γλώσσα ή/και αρνητικά ή υποτιμητικά σχόλια για τους άλλους πελάτες.

12.Η συμμετοχή καθώς και η δημιουργία λογαριασμού στο parapharmacie.com.cy είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά προϊόντων από την ιστοσελίδα μας για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. 

13. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω όρων.

14. Ο διαγωνισμός και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε διαφορά θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 4 ΔΩΡΑ AQUA BEELICIOUS”

1. Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία “PARAPHAR TRADING LTD” μέσα στα πλαίσια διαχείρισης της επίσημης σελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος parapharmacie.com.cy, “www.parapharmacie.com.cy”.

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι έχοντες μόνιμη κατοικία στην Κύπρο, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3. Ως διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 10/07/2019 -  30/07/2019. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 31/07/2019.

4. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 4 τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα Apivita Aqua Beelicious Booster Προσώπου 30ml και 4 επιλαχόντες.

5. Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Το parapharmacie.com.cy διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, εφόσον διαπιστωθεί πως επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή πως τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία είναι ελλιπή ή αναληθή και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

6. Οι νικητές θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχουν δηλώσει ή μέσω επιστολής στη διεύθυνση, την οποία έχουν κοινοποιήσει στους διοργανωτές, εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.  Τα όνοματα τους θα δημοσιευτούν στην σελίδα facebook του ιστότοπο parapharmacie.com.cy ,  αλλά και σε όποιο άλλο μέσο κριθεί σκόπιμο από τους διοργανωτές. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται οι ίδιοι την ως άνω ιστοσελίδα προς ενημέρωσή τους ενώ η Εταιρεία δεν έχει καμιά άλλη υποχρέωση ενημέρωσης των συμμετεχόντων ή/και του καταναλωτικού κοινού εν γένει.

7. Στην περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός της ως άνω προθεσμίας καταστεί για οιονδήποτε λόγο αδύνατη ή η συμμετοχή του ακυρωθεί για λόγους που αντιβαίνουν στους όρους του παρόντος ή προκύψει άρνηση ή αδράνεια σχετικά με την παραλαβή του επάθλου, οι Διοργανωτές θα αναπληρώσουν την κενή θέση από τον κατάλογο των επιλαχόντων κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με τη σειρά που θα κληρωθούν. Μετά τις 06/08/2019 το δικαίωμα αποδοχής των βασικών νικητών αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανωτριας Εταιρείας. Μετά τις 06/08/2019 απόλλυται αντίστοιχα το δικαίωμα αποδοχής των αναπληρωματικών νικητών και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Αν για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν καταστεί δυνατή η παράδοση του δώρου στους επιλαχόντες, τότε το συγκεκριμένο δώρο ακυρώνεται.

8. Το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές. Σε καμία περίπτωση τo δώρo δε θα εξαργυρώνεται από το νικητή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος δώρου. Το δώρο δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται. Διευκρινίζεται ρητά ότι με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες παραχωρούν το δικαίωμα στην εταιρεία “Paraphar Trading LTD - parapharmacie.com.cy ” χρήσης των προσωπικών τους στοιχείων επικοινωνίας για αποστολή ενημερωτικού υλικού.

9. Η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια κριθεί σκόπιμη για τη διαφημιστική εκμετάλλευση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την κλήρωση ή την παράδοση των δώρων στους νικητές, η δημοσίευση των ονομάτων τους σε αυτά. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη διοργανώτρια εταιρία για τις ως άνω προωθητικές ενέργειες, συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας δε ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

10. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση  του συμμετέχοντος στην ένταξη των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο πάντα σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΕΕ). Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από το www.parapharmacie.com.cy ή από  τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει για τη διενέργεια της  επεξεργασίας του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους σκοπούς  του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και  άλλων συναφών σκοπών, αλλά και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και  υπηρεσιών της διοργανώτριας εταιρείας.
Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με τη διοργανώτρια εταιρεία.

11. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αφαιρέσει τυχόν σχόλια / κριτικές που υποβλήθηκαν και μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλες για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση στον συμμετέχοντα. Τέτοια σχόλια θεωρούνται όσα εμπεριέχουν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, προσβλητικό ή ακατάλληλο ή υβριστικό υλικό / γλώσσα ή/και αρνητικά ή υποτιμητικά σχόλια για τους άλλους πελάτες.

12.Η συμμετοχή καθώς και η δημιουργία λογαριασμού στο parapharmacie.com.cy είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά προϊόντων από την ιστοσελίδα μας για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. 

13. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω όρων.

14. Ο διαγωνισμός και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε διαφορά θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 6 ΔΩΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 140 ΕΥΡΩ”

1. Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία “PARAPHAR TRADING LTD” μέσα στα πλαίσια διαχείρισης της επίσημης σελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος parapharmacie.com.cy, “www.parapharmacie.com.cy”.

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι έχοντες μόνιμη κατοικία στην Κύπρο, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3. Ως διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 14/06/2019 -  30/06/2019. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 01/07/2019.

4. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 6 τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα Luxurious Sun Care Αντηλιακό Διάφανο Σπρέι Προσώπου/Σώματος Με Βιταμίνη C  Spf30 ή Spf50+ 200ml και 6 επιλαχόντες.

5. Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Το parapharmacie.com.cy διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, εφόσον διαπιστωθεί πως επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή πως τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία είναι ελλιπή ή αναληθή και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

6. Οι νικητές θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχουν δηλώσει ή μέσω επιστολής στη διεύθυνση, την οποία έχουν κοινοποιήσει στους διοργανωτές, εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.  Τα όνοματα τους θα δημοσιευτούν στην σελίδα facebook του ιστότοπο parapharmacie.com.cy ,  αλλά και σε όποιο άλλο μέσο κριθεί σκόπιμο από τους διοργανωτές. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται οι ίδιοι την ως άνω ιστοσελίδα προς ενημέρωσή τους ενώ η Εταιρεία δεν έχει καμιά άλλη υποχρέωση ενημέρωσης των συμμετεχόντων ή/και του καταναλωτικού κοινού εν γένει.

7. Στην περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός της ως άνω προθεσμίας καταστεί για οιονδήποτε λόγο αδύνατη ή η συμμετοχή του ακυρωθεί για λόγους που αντιβαίνουν στους όρους του παρόντος ή προκύψει άρνηση ή αδράνεια σχετικά με την παραλαβή του επάθλου, οι Διοργανωτές θα αναπληρώσουν την κενή θέση από τον κατάλογο των επιλαχόντων κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με τη σειρά που θα κληρωθούν. Μετά τις 05/07/2019 το δικαίωμα αποδοχής των βασικών νικητών αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανωτριας Εταιρείας. Μετά τις 05/07/2019 απόλλυται αντίστοιχα το δικαίωμα αποδοχής των αναπληρωματικών νικητών και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Αν για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν καταστεί δυνατή η παράδοση του δώρου στους επιλαχόντες, τότε το συγκεκριμένο δώρο ακυρώνεται.

8. Το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές. Σε καμία περίπτωση τo δώρo δε θα εξαργυρώνεται από το νικητή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος δώρου. Το δώρο δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται. Διευκρινίζεται ρητά ότι με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες παραχωρούν το δικαίωμα στην εταιρεία “Paraphar Trading LTD - parapharmacie.com.cy ” χρήσης των προσωπικών τους στοιχείων επικοινωνίας για αποστολή ενημερωτικού υλικού.

9. Η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια κριθεί σκόπιμη για τη διαφημιστική εκμετάλλευση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την κλήρωση ή την παράδοση των δώρων στους νικητές, η δημοσίευση των ονομάτων τους σε αυτά. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη διοργανώτρια εταιρία για τις ως άνω προωθητικές ενέργειες, συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας δε ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

10. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση  του συμμετέχοντος στην ένταξη των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο πάντα σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΕΕ). Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από το www.parapharmacie.com.cy ή από  τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει για τη διενέργεια της  επεξεργασίας του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους σκοπούς  του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και  άλλων συναφών σκοπών, αλλά και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και  υπηρεσιών της διοργανώτριας εταιρείας.
Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με τη διοργανώτρια εταιρεία.

11. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αφαιρέσει τυχόν σχόλια / κριτικές που υποβλήθηκαν και μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλες για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση στον συμμετέχοντα. Τέτοια σχόλια θεωρούνται όσα εμπεριέχουν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, προσβλητικό ή ακατάλληλο ή υβριστικό υλικό / γλώσσα ή/και αρνητικά ή υποτιμητικά σχόλια για τους άλλους πελάτες.

12.Η συμμετοχή καθώς και η δημιουργία λογαριασμού στο parapharmacie.com.cy είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά προϊόντων από την ιστοσελίδα μας για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. 

13. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω όρων.

14. Ο διαγωνισμός και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε διαφορά θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.